Godis, Tävling

Vill du vinna 1 kg godis ?

Vill du vinna 1 kg godis ?

Då tycker jag att du ska gå in på Karamellkungens facebooksida och vara med.

Det enda du behöver göra är att följa sidan, tagga en vän och dela tävlingsinlägget. Det kan inte vara lättare.

Vill du vinna 1 kg godis ?

Vinnaren utses den 22 augusti.

Åtgärder under Covid-19

Information från Karamellkungen :

Det här är Karamellkungens åtgärder för att skydda våra medarbetare och konsumenter under den rådande COVID-19-situationen.

På grund av COVID-19-utbrottets senaste utveckling vill Cloetta ge dig en uppdatering om de åtgärder Karamellkungen har vidtagit. Samt berätta varför det inte finns några hälsorisker med att fortsätta äta våra lösviktsprodukter.

Finns det risk att smittas av COVID-19 genom att plocka eller äta lösgodis från butiksställen?

Enligt den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) tyder ingenting på att smittan kan spridas via livsmedel.

Cloetta har även diskuterat saken med Livsmedelsverket som meddelar att viruset främst smittar via små mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna. Det finns ingenting som tyder på smitta om du äter lösviktsprodukter med viruset på. Viruset måste ner i luftvägarna för att orsaka sjukdom och inte ner i magtarmkanalen då det inte klarar av magsäckens sura miljö

För att ytor och föremål som till exempel plastskopor och slevar ska kunna överföra viruset måste först en sjuk person hosta eller nysa på ett föremål. Och en frisk person direkt därefter ta på samma föremål. och på så vis få små droppar saliv eller snor på händerna.

Om den friska personen sedan tar med handen mot näsa, ögon eller mun utan att ha tvättat händerna skulle hen kunna bli smittad. Men med den kunskap vi har i dag finns det alltså inte några rapporter om att personer smittats på detta sätt.

Vad gör Karamellkungen för att förhindra att COVID-19 sprids i butik?

Strikta hygien- och rengöringsrutiner har alltid varit av största vikt. Det är redan obligatoriskt för våra butikskonsulenter att använda engångshandskar vid påfyllning av produkterna. De genomför också en grundlig handtvätt inför varje butiksbesök, enligt WHO:s rekommendationer. Våra Butikskonsulenter rengör regelbundet alla ställ samt diskar skopor. Från och med nu kommer butikskonsulenterna även att desinficera alla ytor på butiksställen. De ska också försöka hålla en meters avstånd till andra personer och kommer inte att hälsa genom att ta i hand.

Eftersom vi vill göra vårt yttersta för att minimera riskerna för spridning, har vi utökat våra redan strikta hygien- och rengöringsrutiner. Det omfattar regelbunden desinficering av våra butiksställ i butik. Vi förser också butikerna med engångshandskar som konsumenterna kan använda när de plockar lösviktsprodukter med skopa.

Vad gör Karamellkungen för att förhindra att COVID-19 sprids bland medarbetarna?

Karamellkungen har vidtagit försiktighetsåtgärder som att begränsa alla icke-kritiska affärsresor samt infört besökstid i alla fabriker för personer som inte är anställda av Karamellkungen. Alla medarbetare (inklusive butikskonsulenter) som känner sig sjuka eller vet om att de har blivit exponerade för någon med COVID-19 ska stanna hemma i 14 dagar innan de återvänder till arbetsplatsen.

Vi kan inte utesluta att de åtgärder vi har vidtagit för att skydda våra medarbetare kan påverka vår service i butik. Om detta skulle inträffa kommer Karamellkungens representant att kontakta kunden. För tillfället känner vi inte heller till några potentiella störningar i leveranserna hos våra tredjepartsleverantörer. Vi fortsätter att övervaka situationen noga och vidtar åtgärder vid behov.

Vi kommer att fortsätta att följa de regler och råd som ges av WHO och de lokala hälso- och livsmedelsmyndigheterna. Vi kommer också att fortsätta att övervaka utvecklingen av världssituationen noggrant och vidta ytterligare åtgärder vid behov.