Skip to content

En Scandinavian Executive interim vd för den offentliga sektorn

En tillfällig vd för den offentliga sektorn från Scandinavian Executive ett utmärkt sätt att få in ett nytt ledarskap under en övergångsperiod. Den tillförordnade VD:ns roll är att ge stabilitet och riktning under en förändringsperiod och att hjälpa till att genomföra den nya vision som styrelsen har fastställt. Nu är det bästa av allt ocksåContinue reading “En Scandinavian Executive interim vd för den offentliga sektorn”